O nás

Jsme skupina historického šermu založená v roce 2009. Zabýváme se obdobím 17. století. Představujeme regiment švédských žoldnéřů pod velením generála Christopha von Houwalda.


Zbrusu nový prapor Houwaldova regimentu

V nadcházející sezóně bude náš regiment vyzbrojen zbrusu novým praporem. Nejvýraznější změnou na praporu (kromě absence díry po prostřelení) bude jeho aktualizovaná podoba založená na historických pramenech o Houwaldovu regimentu. Na novém praporu bude nyní latinský nápis „SI RECTE FACIES“. A co že to znamená?

Jednoduchá odpověď:
Jedná se o část verše z díla římského básníka Horatia, celý citát by znělREX ERIS, SI RECTE FACIES“. Volně, zjednodušeně a mimo kontext přeloženo: „BUDEŠ KRÁLEM, POVEDEŠ LI-SI DOBŘE“. Jaký je ale přesný význam? A proč máme na praporu vavřínový věnec? To se dozvíte na konci pořadu….

Složitá odpověď:
Na cestě za původem motivu na našem praporu je třeba udělat dvě malé historické okénka. Prvním okénkem je římský básník QUINTUS HORATIUS FACCUS (65 př. n. l. – 8 př. n. l.). Působil za vlády císaře Octaviana Augusta, byl také současníkem známého římského básníka Vergilia. Mimochodem, z díla Horatia pochází také poměrně známý latinský citát Carpe diem (Užívej dne). Pro nás je však zásadní jeho dílo EPISTULAE (Horatius, Listy, 1,1,59)

převzato z knihy: HORATIUS, Quintus Flaccus, Eva KUŤÁKOVÁ, Jindřich POKORNÝ a Rudolf MERTLÍK. Vavřín a réva: ódy, epódy, satiry, listy. Praha: Odeon, 1972, s. 223

Máš-li skvělého ducha i mravy, jsi výmluvný, čestný,
jestliže do čtyř set tisíc ti šest ještě schází neb sedm,
plebejcem budeš. Však chlapci říkají při hře: „ty budeš
králem, když dobře to svedeš!“ A to nám buď kovovou hradbou:
čisté svědomí mít a neblednout vědomím viny!

Horatius se zde v podstatě staví proti převládajícímu mínění, že peníze dělají lidi šťastnými a ctnostnými a  poukazuje na hrající si chlapce, kteří při hře mezi sebou zvolí za „krále“ toho nejvíce schopného.

A nyní je čas na druhé okénko, a tím je EMBLEMATIKA. Je to umělecká forma vytvářející spojením slova a obrazu uzavřený alegorický celek“ (viz encyklopedieknihy.cz). Tyto emblémy byly ponejvíce rozšířené v renesanci a přenesly se i do výtvarného umění baroka. Velmi zjednodušeně, jedná se o ustálené spojení nějakého citátu/mota a alegorického obrazu (případně také krátkého veršovaného výkladu pod obrázkem). Pro výklad je také důležitá SYMBOLOGIE, abyste vůbec pochopili, na co celé propojení symbolického obrázku a textu odkazuje.

Hezké, ale co to má společného s naším praporem?
Jeden z těchto emblémů – VAVŘÍNOVÝ VĚNEC spojený s nápisem SI RECTE FACIES, odkazuje na ono antické dílo. Vavřínový věnec sám obvykle symbolizuje úspěch (např. Vojenský), ale také korunovaci, v tomto případě tedy věnec vyjadřuje první část antického verše – „Budeš králem…“. Celý tento emblém je pak takovou hádankou, u které když pochopíte symbol a přelouskáte latinu, dostanete celý konkrétní citát. A zde se pravděpodobně zrodila podoba našeho praporu.

Trocha spekulace na závěr
Domníváme se, že celá tahle šílenost, na kterou my dnes potřebujeme encyklopedii, slovník a nejlépe odborníka na antická díla, dávala vzdělanému baroknímu člověku naprostý smysl. Antičtí autoři byli v té době velmi oblíbení, byli také součástí tehdejšího vzdělání a emblematika byla běžně přítomna v tehdejším výtvarném umění.

Je tedy teoreticky možné, že celý tento emblém na praporu by pak pro obyčejného vojáka mohl být také jakýmsi „motivačním citátem“, něco ve smyslu: „Když se budeš snažit, můžeš i ty se stát králem.“ Což by v období, kdy běžní vojáci opravdu mohli dosáhnout díky úspěchům v boji vysokých vojenských titulů a tím i nobilitování, dávalo docela smysl.